cách chế tạo garuda feather

  1. F

    Hướng dẫn Nguyên liệu & cách chế tạo Garuda Feather (Lông vũ Garuda)

    [HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO] Garuda Feather :gfeather :gfeather :gfeather :gfeather :gfeather :gfeather Bước 1 : Move tới map " Noria " và đi tới gặp " Chaos Goblin " ở vị trí 179,102 => Nói chuyện và chọn " Regular combination "- Dòng đầu tiên. Bước 2 : Bỏ nguyên liệu vào trong máy Chaos, bao...
Bên trên