cách chế tạo lông vũ condor

  1. F

    Hướng dẫn Nguyên liệu & cách chế tạo Condor Feather (Lông vũ Condor)

    [HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO] Condor Feather :ConFe :ConFe :ConFe :ConFe :ConFe Bước 1 : Move tới map " Noria " và đi tới gặp " Chaos Goblin " ở vị trí 179,102 => Nói chuyện và chọn " Regular combination "- Dòng đầu tiên. Bước 2 : Bỏ nguyên liệu vào trong máy Chaos, bao gồm ...
Bên trên