cách ép đá linh hồn xanh

  1. F

    Hướng dẫn Nguyên liệu & cách chế tạo Lesser Spirit stone (Đá linh hồn xanh)

    [HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO] Lesser Spirit stone :les :les :les :les :les :les :les Sử dụng chức năng thứ 2 ở Goblin Chaos NPC " Magic Stone Combining " Yêu cầu tối thiểu Đồ thường + 9 + 16 opt ( life opt ) ( Normal Items + 9 +16 ) Số đá được chế tạo tối thiểu là từ 1 đến 3 viên :les ...
Bên trên