cách ép vũ khí chao

  1. F

    Hướng dẫn Nguyên liệu & cách chế tạo Chaos Weapon (vũ khí Chaos)

    [HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO] Chaos Weapons Bước 1 : Move tới map " Noria " và đi tới gặp " Chaos Goblin " ở vị trí 179,102 => Nói chuyện và chọn " Chaos Weapon Comining "- Dòng thứ 4. Bước 2 : Bỏ nguyên liệu vào trong máy Chaos, bao gồm : :c Jewel of Chaos x1 Đồ bình thường : tối thiểu + 4 + 4opt...
Bên trên