cách làm nhiệm vụ 3

  1. M

    Hướng dẫn Cách làm nhiệm vụ 1,2,3

    Hệ thống nhiệm vụ trong MU Online được chia ra làm 2 loại: Hệ thống nhiệm vụ chính (chuyển cấp nhân vật) và hệ thống nhiệm vụ phụ (lấy ngọc, zen, vật phẩm). Dưới đây là bài hướng dẫn cách làm nhiệm vụ MU Online bao gồm nhiệm vụ 1, 2, 3 nằm trong hệ thống nhiệm vụ chính. Đối với nhiệm vụ 4...
Bên trên