ép wing 3 mu ss14

  1. F

    Hướng dẫn WING 3RD - Nguyên liệu và cách ép Cánh 3

    [HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO] WING 3RD Bước 1 : Move tới map " Noria " và đi tới gặp " Chaos Goblin " ở vị trí 179,102 => Nói chuyện và chọn " Regular combination "- Dòng đầu tiên. Bước 2 : Bỏ nguyên liệu vào trong máy Chaos, bao gồm : :c Jewel of Chaos x30 :b Jewel of Bless x30 :s Jewel of Soul...
Bên trên