hướng dẫn ép wing 2.5

  1. F

    Hướng dẫn WING 2.5 - Nguyên liệu và cách ép Cánh 2.5

    [HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO] ***WING 2.5*** Bước 1 : Move tới map " Noria " và đi tới gặp " Chaos Goblin " ở vị trí 179,102 => Nói chuyện và chọn " Regular combination "- Dòng đầu tiên. Bước 2 : Bỏ nguyên liệu vào trong máy Chaos, bao gồm : :c Jewel of Chaos x1 :cre Jewel of Creation x1 Nguyên...
Bên trên