phân tích master 3 gungrusher

  1. F

    Hướng dẫn GunCrusher - Phân tích Master 3

    GunCrusher - Lớp nhân vật mới của dòng game MuOnline. Cùng tìm hiểu ở phiên bản hiện tại thì master 3 của Gun có gì để cùng xây dựng lối chơi riêng của bản thân nào ! Như hình ảnh ở trên thì chúng ta chia ra làm 3 nhánh nâng master, cột đầu tiên chúng ta kí hiệu lần lượt là A1, A2, ..... Cột ở...
Bên trên