Hướng dẫn Làm mới nhân vật Magic Gladiator Season 16

FN Mod

Administrator
Thành viên BQT
Administrator
Moderating
Tham gia
27 Tháng bảy 2021
Bài viết
45
Điểm tương tác
22
Magic Gladiator nông dân style

1. Style MG đi lính

- Knight-type Magic Gladiator : Có thể sử dụng kỹ năng khi trang bị VŨ KHÍ MỘT TAY hoặc VŨ KHÍ 2 TAY.
- MG sử dụng VŨ KHÍ 1 TAY tăng vào NHANH NHẸN làm chỉ số chính.
- MG sử dụng VŨ KHÍ 2 TAY sử dụng chỉ số chính để gia tăng sát thương.

1). Dòng kĩ năng buff mới cho MG

Spiral Charge
Spiral Charge (Sử dụng Vũ khí 2 tay)
jwzrrawb.png
Mua tại​
Lorencia: Pasi The Mage / Strength yêu cầu: 900​
Mô tả kĩ năng​
Kĩ năng Buff Spiral Charge : chỉ có thể sử dụng khi trang bị vũ khí 2 tay.
Khi kích hoạt, ảnh hưởng của buff tồn tại tới khi nhân vật chết hoặc bị disconnect.
Attack Power và Defense được gia tăng (chỉ số gia tăng dưa trên STR).
Khoảng cách sử dụng kĩ năng Chaos Blade và Fire Blood nâng tầm lên 6, và mỗi dòn đánh thứ 3 gây một lượng sát thương lớn cho kẻ địch xung quanh.​

Crusher Charge
Crusher Charge (Sử dụng Vũ khí 1 tay)
2jbsi3mc.png
Mua tại​
Lorencia: Pasi The Mage / Strength yêu cầu: 900*​
Mô tả kĩ năng​
Kĩ năng Buff Crusher Charge : chỉ có thể sử dụng khi trang bị vũ khí 1 tay.
Khi kích hoạt, ảnh hưởng của buff tồn tại tới khi nhân vật chết hoặc bị disconnect.
Attack Speed ( tốc độ đánh ) và Defense được gia tăng (chỉ số gia tăng dưa trên AGI).
Khoảng cách sử dụng kĩ năng Chaos Blade và ICE Blood nâng tầm lên 6, và mỗi dòn đánh thứ 3 gây một lượng sát thương lớn cho kẻ địch xung quanh.​

2). Kĩ năng mới cho dòng MG
Tên kĩ năng​
Chaos blade​
Yêu cầu​
Vũ khí một tay hoặc vũ khí hai tay.​
Mana​
19​
AG​
14​
Mua tại​
Map Elveland, NPC Priest James với giá 1,000 Ruuds​
Kĩ năng mô tả hình ảnh​
10.jpg
Mô tả kĩ năng​
Tấn công vào một vùng rộng trước mặt với một thanh dạ kiếm được phủ một dòng năng lượng lam.
Khoảng cách tấn công cơ bản là 3, nhưng nếu kích hoạt Spiral Charge hoặc Crusher Charge buff, tầm gây sát thương sẽ được nâng lên và mỗi đòn đánh thứ 3 gây lên một lượng sát thương lớn cho kẻ thù gần đó.​

3). Kĩ năng làm lại
Tên kĩ năng​
Fire blood​
Yêu cầu​
Vũ khí hai tay.​
Mua tại​
Map Elveland, NPC Priest James với giá 1,000 Ruuds​
Kĩ năng mô tả hình ảnh​
7.jpg
Mô tả kĩ năng​
Bộ Kinh Vân nướng cháy kẻ thù cùng TuyệtThế Hảo Kiếm.
Khoảng cách tấn công cơ bản là 3, nhưng nếu kích hoạt Spiral Charge , tầm gây sát thương sẽ được nâng lên và mỗi đòn đánh thứ 3 gây lên một lượng sát thương lớn cho kẻ thù gần đó.​

Tên kĩ năng​
Ice blood​
Yêu cầu​
Vũ khí hai tay.​
Mua tại​
Map Elveland, NPC Priest James với giá 1,000 Ruuds​
Kĩ năng mô tả hình ảnh​
8.jpg
Mô tả kĩ năng​
Nhiếp Phong thi triển đao công tiêu diệt kẻ thù cùng Tuyết Ẩm Đao.
Khoảng cách tấn công cơ bản là 3, nhưng nếu kích hoạt Crusher Charge , tầm gây sát thương sẽ được nâng lên và mỗi đòn đánh thứ 3 gây lên một lượng sát thương lớn cho kẻ thù gần đó.​

4). Danh sách kiếm 2 tay mới cho dòng MG nông trại.

Bloodangel Magic Gladiator Knight Type
2.jpg
Cấp độ sử dụng​
400​
Lực Tay​
350 ~ 379​
Tốc độ đánh​
45​
STR​
650​
AGI​
398​
ENE​
139​
Opt life​
Sát thương cộng thêm +4, +8, +12, +16​
Tính năng hoàn hảo
% xuất hiện sát thương hoàn hảo + 10%
ATK Dmg tăng thêm 1.5 mỗi 20Lvl
Tăng lực tấn công thêm 42
Tăng 7 tốc độ đánh
Hồi phục ( HP/ 8 ) mỗi khi giết quái.
Hồi phục ( Mana / 8 ) mỗi khi giết quái.​

Darkangel Magic Gladiator Knight Type
3.jpg
Cấp độ sử dụng​
600​
Lực Tay​
410 ~ 441​
Tốc độ đánh​
45​
STR​
686​
AGI​
419​
ENE​
145​
Opt LIFE​
Sát thương cộng thêm +4, +8, +12, +16​
Tính năng hoàn hảo
% xuất hiện sát thương hoàn hảo + 10%
ATK Dmg tăng thêm 1.5 mỗi 20Lvl
Tăng lực tấn công thêm 42
Tăng 7 tốc độ đánh
Hồi phục ( HP/ 8 ) mỗi khi giết quái.
Hồi phục ( Mana / 8 ) mỗi khi giết quái.

Holyangel Magic Gladiator Knight Type
5.jpg
Cấp độ sử dụng​
800​
Lực Tay​
489 ~ 527​
Tốc độ đánh​
45​
STR​
702​
AGI​
432​
ENE​
151​
Opt LIFE​
Sát thương cộng thêm +4, +8, +12, +16​
Tính năng hoàn hảo
% xuất hiện sát thương hoàn hảo + 10%
ATK Dmg tăng thêm 1.5 mỗi 20Lvl
Tăng lực tấn công thêm 42
Tăng 7 tốc độ đánh
Hồi phục ( HP/ 8 ) mỗi khi giết quái.
Hồi phục ( Mana / 8 ) mỗi khi giết quái.

Soul Magic Gladiator Knight Type
1.jpg
Cấp độ sử dụng
900​
Lực Tay​
566 ~ 609​
Tốc độ đánh​
45​
STR​
715​
AGI​
438​
ENE​
155​
Opt LIFE​
Sát thương cộng thêm +4, +8, +12, +16​
Tính năng hoàn hảo
% xuất hiện sát thương hoàn hảo + 10%
ATK Dmg tăng thêm 1.5 mỗi 20Lvl
Tăng lực tấn công thêm 42
Tăng 7 tốc độ đánh
Hồi phục ( HP/ 8 ) mỗi khi giết quái.
Hồi phục ( Mana / 8 ) mỗi khi giết quái.

Blue Eyel Magic Gladiator Knight Type
4.jpg
Cấp độ sử dụng​
1000​
Lực Tay​
679 ~ 729​
Tốc độ đánh​
45​
STR​
731​
AGI​
448​
ENE​
156​
Opt LIFE​
Sát thương cộng thêm +4, +8, +12, +16​
Tính năng hoàn hảo
% xuất hiện sát thương hoàn hảo + 10%
ATK Dmg tăng thêm 1.5 mỗi 20Lvl
Tăng lực tấn công thêm 42
Tăng 7 tốc độ đánh
Hồi phục ( HP/ 8 ) mỗi khi giết quái.
Hồi phục ( Mana / 8 ) mỗi khi giết quái.

Silver Heart Magic Gladiator Knight Type
6.jpg
Use Level​
1100​
Lực Tay​
790 ~ 840​
Tốc độ đánh​
45​
STR​
743​
AGI​
458​
ENE​
164​
Opt LIFE​
Sát thương cộng thêm +4, +8, +12, +16​
Tính năng hoàn hảo
% xuất hiện sát thương hoàn hảo + 10%
ATK Dmg tăng thêm 1.5 mỗi 20Lvl
Tăng lực tấn công thêm 42
Tăng 7 tốc độ đánh
Hồi phục ( HP/ 8 ) mỗi khi giết quái.
Hồi phục ( Mana / 8 ) mỗi khi giết quái.

5). MG dòng chơi cân đẩu vân giật sét.
- MG " phép " có thể cầm 2 gậy - ai cũng biết LOL.
- Bây giờ cầm 2 gậy thì được hưởng lợi % phép thay vì 1 gậy như trước .
- Một phần sức mạnh phép thuật ( Magic Power ) sẽ được thêm vào chỉ số từ cây gậy bên trái - hoạt ảnh sẽ là trang bị nhìn bên phải )


6). Thêm một dòng MG đi làm osin.

Elemental Charge
Elemental Charge (Sử dụng gậy- staff)
pxlqvpje.png
Mua tại​
Lorencia: Pasi The Mage / Energy yêu cầu: 1073​
Mô tả kĩ năng​
Kĩ năng Elemental Charge : chỉ có thể sử dụng khi trang bị vũ khí 2 tay.
Khi kích hoạt, ảnh hưởng của buff tồn tại tới khi nhân vật chết hoặc bị disconnect.
Sát thương phép ( Wizard dmg ) và Defense được tăng lên (tăng theo chỉ số ENE).
Nâng tầm đánh của kĩ năng Havork Sphere lên 7 ô, mỗi đòn đánh thứ 3 sẽ nổ ra 1 cú mạnh lắm gây sát thương cho lũ creep.​

7). Kĩ năng mới cho MG phép
Tên​
Havork Sphere​
Yêu cầu​
Cầm gậy 2 tay hoặc gậy 1 tay​
Mana​
92​
AG​
twenty​
Mua tại​
Map : Elbeland, NPC Priest James với giá 1,000 Ruuds​
Kĩ năng mô tả hình ảnh​
11.jpg
Mô tả kĩ năng​
Phóng ra những tia sáng mạnh mẽ tấn công kẻ thù xung quanh.
Tầm đánh mặc định là 6, nếu sử dụng Elemental Charge thì sẽ được nâng thêm tầm đánh và dmg phép / phòng thủ, ngoài ra cứ mỗi 3 đòn đánh sẽ gây thêm 1 lượng sát thương lớn cho đối thủ xung quanh.​

7). Làm lại kĩ năng MG phép.
Tên​
Gigantic storm​
Mua tại​
Đánh quái là rớt​
Kĩ năng mô tả hình ảnh​
9.jpg
Mô tả kĩ năng​
Triệu hồi thiên lôi độ kiếp các nhân vật lu bu xung quanh.
Lượng damage được cải thiện bổ sung thêm một tới 2 lần sát thương.​

2. Chỉnh sửa lại cây kĩ năng master 3


1). Cây kĩ năng
12.jpg

- Các nâng cấp cũ : Flame Strike Strengthener, Inferno Strengthener, Ice Strengthener sẽ bị xóa bỏ
- Các ô kĩ năng Fire Slash Strengthener / Mastery, Gigantic Storm Strengthener đổi vị trí hiển thị
- Ô nâng cấp Weapon Mastery giảm yêu cầu (10 điểm vào Twisting Slash Strengthener bị loại bỏ)
- 3 kĩ năng buff mới được thêm vào.

Number
Option
Description
1​
Spiral Charge Strengthener​
Tăng Sát thương Sword Blast​
2​
Crusher Charge Strengthener​
Tăng Sát thương Sword Blast​
3​
Elemental Charge Strengthener​
Tăng Sát thương Nova Blast​
4​
Spiral Charge Mastery​
Khi kĩ năng sử dụng 3 lần, thêm 1 lần sát thương.​
5​
Crusher Charge Mastery​
Khi kĩ năng sử dụng 3 lần, thêm 1 lần sát thương.​
6​
Elemental Charge Mastery​
Khi kĩ năng sử dụng 3 lần, thêm 1 lần sát thương.​

- Two-handed Sword Strengthener / Two-handed Sword Mastery and Two-handed Staff Strengthener / Two-handed Staff Mastery được nâng cấp.
- One-handed Sword Strengthener / One-handed Sword Mastery and One-handed Staff Strengthener / One-handed Staff Mastery được nâng cấp.
- Xuất xuất Double Damage tăng lên 5% ở ô kĩ năng Mastery of Sword và Staff of two hands. ( Kiếm và gậy 2 tay sẽ được thêm 5% double dmg ở master 3 )

2). Nâng cao kĩ năng

(1) Chaos Blade

Thứ tự​
Option
Mô tả
1​
Thiệt hại tăng thêm +1​
Tăng 1 sát thương cho kĩ năng​
2​
Tăng thêm cơ hội gây thêm sát thương​
Tăng thêm cơ hội gây thêm sát thương​
3​
Tăng tốc đánh​
Tăng tốc đánh cho kĩ năng​
4​
Thêm sát thương lan​
Thêm sát thương lan cho kĩ năng​
5​
Tăng sát thương của kĩ năng​
Tăng sát thương của kĩ năng​
6​
Lực tấn công của vũ khí tăng thêm (%)​
Tăng thêm sát thương ( nhỏ nhất/ lớn nhất ) của vũ khí (%)​

Debuff nâng cao
Bleeding​
Freezing​

(2) Harvok Sphere

Skill Enhanced
Number
Option
Description
1​
Thiệt hại tăng thêm +1​
Tăng 1 sát thương cho kĩ năng​
2​
Tăng thêm cơ hội gây thêm sát thương​
Tăng thêm cơ hội gây thêm sát thương​
3​
Tăng tốc đánh​
Tăng tốc đánh cho kĩ năng​
4​
Thêm mục tiêu​
Thêm 1 mục tiêu chịu ảnh hưởng bởi sát thương của kĩ năng​
5​
Tăng sát thương của kĩ năng​
Tăng sát thương của kĩ năng​
6​
Lực tấn công của vũ khí tăng thêm (%)​
Tăng thêm sát thương ( nhỏ nhất/ lớn nhất ) của vũ khí (%)​

Debuff nâng cao
Bleeding​
Poison​

3. Những nâng cấp khác

- Chỉnh sửa lượng AG tiêu hao của dòng nhân vật MG
Kĩ năng​
AG hiện tại
AG sau khi update
Fire slash​
20 đến 24​
12​
Fire blood​
28​
14​
Ice blood​
28​
14​
 
Bên trên