Hướng dẫn Radiance linh thạch tối thượng

FN Mod

Administrator
Thành viên BQT
Administrator
Moderating
Tham gia
27 Tháng bảy 2021
Bài viết
45
Điểm tương tác
22
1634496480044.jpg


Linh thạch tối thượng - Radiance có 3 rank và những tính năng ở các rank sau đây:


RankOptionTính năng
1Elemental attack Power increase IITăng tấn công thuộc tính ( II )
1Elemental resistance increase IITăng phòng thủ thuộc tính ( II )
1Elemental attack success rate increase IITăng khả năng chính xác của tấn công thuộc tính ( II )
1Elemental defense success rate increase IITăng khả năng chính xác của phòng thủ thuộc tính ( II )
1Elemental attack Power increase IIITăng tấn công thuộc tính ( III )
1Elemental resistance increase IIITăng phòng thủ thuộc tính ( III )
2Absorb shield - Absorbs elemental damage as SDHấp thụ khiên - hấp thụ sát thương thuộc tính vào SD
2Absorb life - Absorbs elemental damage as HPHấp thụ máu - hấp thụ sát thương thuộc tính vàoHP
2Basiton - Chance to get a buff that absorbs 90% of incoming elemental damage when your character gets hit and SD is 20% or less.Basiton - Tỉ lệ xuất hiện 1 buff hấp thụ 90% sát thương thuộc tính Khi nhân vật nhận sát thương và lượng SD thấp hơn hoặc bằng 20%.
3Bleeding - inflicting elemental damage may cause bleeding ( damage over time ) to the opponent.Xuất huyết - tỉ lệ xuất hiện hiệu ứng chảy máu, rút máu đối phương theo thời gian.
3Paralyzing - Chance to slow the opponent and decreases regeneration ability of the opponent when landing elemental damage.Tê liệt -Tỉ lệ gây ra hiệu ứng làm chậm và giảm đi khả nănghồi phục của đối phương.
3Blinding - Chance to inflict a debuff that immobilize the target.Trói chân -Tỉ lệ xuất hiện hiệu ứng trói chân đối phương.
3Blinding - Chance to significantly decrease the opponent's attack success rate.Mù -Tỉ lệ làm giảm đi khả năng tấn công chính xác của đối phương.
3Punish - Chance to decrease target's life by % when elemental attack inflicts critical damage.Punish - Tỉ lệ làm mất đi 1 lượng máu đối phương theo % máu tối đa, chỉ xuất hiện với những đòn chí mạng từ sát thương thuộc tính.
 
Bên trên