Thông báo SỰ KIỆN ĐỔI ĐỒ VĨNH VIỄN

FN Mod

Administrator
Thành viên BQT
Administrator
Moderating
Tham gia
27 Tháng bảy 2021
Bài viết
45
Điểm tương tác
22
*Quy tắc đổi đồ
1. Quần áo chỉ đổi nguyên 1 bộ ( Set ) - không có trường hợp ngoại lệ.
2. Những đồ mang đi đổi phải +13 hoặc +15.
3. Đăng ký đổi đồ = PM ( inbox ) fanpage.
4. Vũ khí rồng sẽ bắt đầu được qui đổi từ tháng 11/2021
5. Nguyên liệu để up đồ tối thiểu phải có những opt yêu cầu ở cột ( Tính năng ), và tối đa số opt được nhận là ở cột ( Giá trị qui đổi ), không có ngoại lệ.
6. Dòng luck ( nếu có sẽ được giữ nguyên khi qui đổi )
7. Trong vòng 24 tiếng sau khi yêu cầu nâng cấp tính năng thì admin sẽ gửi đồ vào nhân vật.Nguyên liệuCấp độLoại ( type )Tính năng ( opt )Số lượng cầnGiá trị qui đổiPhụ phí
Bộ ( Set )+13Thường ( normal )011 Set đồ Hoàn Hảo tương đương
+ 0
+ 4% Gst
0 wc
Bộ ( Set )+15Thường ( normal )011 Set đồ Hoàn Hảo tương đương
+ 0
+ 4% Gst
+ 4% máu tối đa
0 wc
Bộ ( Set )+13
+14
+15
Hoàn Hảo ( Excellent )4% Gst21 Set đồ Hoàn Hảo tương đương
+ 13/14/15
+ 4% Gst
+ 4% máu tối đa
0 wc
Bộ ( Set )+13
+14
+15
Hoàn Hảo ( Excellent )4% Gst
4% Hp tối đa
21 Set đồ Hoàn Hảo tương đương
+ 13/14/15
+ 4% Gst
+ 4% máu tối đa
+ 5% phản hồi sát thương
0 wc
Bộ ( Set )+13
+14
+15
Hoàn Hảo ( Excellent )4% Gst
4% Hp tối đa
5% Phản hồi sát thương
21 Set đồ Hoàn Hảo tương đương
+ 13/14/15
+ 4% Gst
+ 4% máu tối đa
+ 5% phản hồi sát thương
+ 10% phòng thủ hoàn hảo
1000 wc
Bộ ( Set )+13
+14
+15
Hoàn Hảo ( Excellent )4% Gst
4% Hp tối đa
5% Phản hồi sát thương
10% phòng thủ hoàn hảo
21 Set đồ Hoàn Hảo tương đương
+ 13/14/15

Full Option
5000 wc
Vũ khí ( 1 )+13Thường ( normal )011 Vũ khi tương đương
+ 0
+ 10% tỉ lệ Sát thương hoàn hảo
0 wc
Vũ khí ( 2 )+15Thường ( normal )011 Vũ khi tương đương
+ 0
+ 10% tỉ lệ Sát thương hoàn hảo
+ Dmg level/20
0 wc
Vũ khí ( 3 )+13
+14
+15
Hoàn Hảo ( Excellent )10% tỉ lệ Sát thương hoàn hảo 21 Vũ khi tương đương
+ 13/14/15
+ 10% tỉ lệ Sát thương hoàn hảo
+ Dmg level/20
0 wc
Vũ khí ( 4 )+13
+14
+15
Hoàn Hảo ( Excellent )10% tỉ lệ Sát thương hoàn hảo
Dmg level/20
21 Vũ khi tương đương
+ 13/14/15
+ 10% tỉ lệ Sát thương hoàn hảo
+ Dmg level/20
+ 7 tốc đánh
0 wc
Vũ khí ( 5 )+13
+14
+15
Hoàn Hảo ( Excellent )10% tỉ lệ Sát thương hoàn hảo
Dmg level/20
7 tốc đánh
21 Vũ khi tương đương
+ 13/14/15
+ 10% tỉ lệ Sát thương hoàn hảo
+ Dmg level/20
+ 7 tốc đánh
+ 2% sát thương
1000 wc
Vũ khí ( 6 )+13
+14
+15
Hoàn Hảo ( Excellent )10% tỉ lệ Sát thương hoàn hảo
Dmg level/20
7 tốc đánh
2% sát thương
21 Vũ khi tương đương
+ 13/14/15

+ Full option
3000 wcNguyên LiệuCấp độLoại Giá trị quy đổi
Vũ khí ( 7 )+13
+14
+15
Ruud- Vũ khí ruud áp dụng quy chuẩn như sau : Chỉ áp dụng cho từ món vũ khí 2 opt hoàn hảo trở lên.
- Cứ 2 vũ khí cùng loại thì sẽ đổi và nâng lên được 01 vũ khí cùng loại thêm 1 dòng tùy chọn.
- Dòng thứ 3 phí là 2000wc cho 1 Vũ khí.
- Dòng thứ 4 phí là 3000wc cho 1 Vũ khí.
- Dòng thứ 5 phí là 4000wc cho 1 Vũ khí.
- Dòng thứ 6 phí là 5000wc cho 1 Vũ khí.
 
Bên trên